Известни личности, културно наследство и търговски марки в Германия – Famous persons, cultural heritage and trademarks in Germany

Федералният патентен съд на Германия излезе с интересно решение по делото “Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung”, касаещо регистрация на име на известна личност, чието творчество се счита за национално културно наследство в Германия.
Според съда самият факт, че Annette von Droste- Hülshoff е една от най-известните поетеси в страната не оправдава отказа на Патентното ведомство да регистрира марка Hülshoff  на основание обществен интерес от свободното използване на името.
Въпреки това регистрацията на такива имена може да бъде отказвана, когато стоките и услугите за които се отнася марката са свързани със дейността на съответната личност или нейното творчество.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version
The German Federal Patent Court has come up with an interesting decision to the case “Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung”, which refer to the registration of the name of a famous person whose work is considered as a national cultural heritage in Germany.
According to the court the mere fact that Annette von Droste-Hülshoff is one of the most famous poets in the country does not justify the refusal of the Patent Office to register the mark Hülshoff on grounds of public interest in the free use of the name.
However, the registration of such names could be denied when the goods and services for which the mark is applied can associated with the activities or work of that famous person.
More information can be found here.
information Marques Class 46.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s