Combination of gray and red can not be a trademark – Комбинация от сив и червен цвят не може да бъде търговска марка

Европейският съд излезе с решение по делото Deutsche Bahn v OHIM касаещо възможността за регистрация на комбинация от сив и червен цвят, като европейска марка в клас 39- транспорт на пътници и стоки по железопътни линии.
Според решението на съда комбинацията от двата цвята в марката не помага тя да бъде счетена за отличителна, тъй като тези цветове са широко използвани за услугите свързани с железопътния транспорт. Светло сивият цвят е използван често върху вагони, локомотиви и съоръжения свързани с релсовия път. Червеното от своя страна е използвано, като цвят за предупреждение върху вагоните, локомотивите, пътните знаци и тн.
Съдът счита комбинацията от тези цветове за описващи функционални и декоративни елементи касаещи железопътния транспорт, които не могат да служат, като търговски марки.
информация на Marquess Class 46.

English version

The European Court issued a decision in the case of Deutsche Bahn v OHIM concerning registration as a combination of gray and red as European mark in Class 39 – Transport of passengers and goods by rail.
According to the decision of the court the combination of both colors in the trademark does not help that it be considered distinctive as these colors are widely used for services related to railways. Light gray color is often used for the wagons, locomotive engines and equipment associated with a
railway transport. Red in turn is used as a warning color on the wagons, locomotives, road signs and so on.
The Court considers the combination of these colors for describing functional and decorative items concerning the rail which can not be serve as a trademark.
information Marquess Class 46.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s