EU legislation concerning industrial property – Законодателство на ЕС относно индустриалната собственост

Законодателство на ЕС относно търговските марки, географските означения и промишлените дизайни.

Директива 2004/84 относно упражняване права върху интелектуална собственост COUNCIL DIRECTIVE 2004/84/EC of 10 June 2004 amending Directive

————————————————


Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

———————————————–


———————————————-

———————————————-

COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs


———————————————-


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

COMMISSION REGULATION (EC) No 2246/2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs


———————————————

РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

————————————–

ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s