A new web portal for law in Europe – Нов интернет портал за право в Европа

Съвета на Европейската общност анонсира стартирането на новият интернет портал за право в Европа – e-Justice.
Този портал предоставя достъп до правните системи и бази данни на всички държави членки, включително и относно интелектуалната собственост.
Най-общо предоставяната информация касае:

– Образуване на съдебно производство;
Правна помощ;
– Парични искове;
Медиация;
– Търговски регистри ;
Кадастри и имотни регистри;
-Съдебна практика;
– Съдебни системи;
– Съдебно обучение;
-Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси;
– Юридически професии и правосъдни мрежа;
Право;
и тн.

E-Justice има за цел да улесни достъпът до правна информация както на гражданите на EC, така и на професионалистите в областта.

English version

The Council of the European Community announced the launch of the new web portal for law in Europe – e-Justice.
This portal provides access to legal systems and databases of all Member States, including on intellectual property.
The information provided concerns:

Going to court;
– Legal aid;
Monetary claims;
– Mediation;
Business registers;
Land registers;

Case-law;
– Legal systems;
– Judicial training;
-European Judicial Atlas in civil matters;
– Legal professions and the justice system;
Law;
and so on.
E-Justice aims to facilitate access to legal information as well as the citizens of the EC, and professionals in the field.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s