Босна и Херцеговина с нови закони относно интелектуалната собственост – Bosnia and Herzegovina with new laws on intellectual property

Marques Class 46 съобщава за промени в законодателството касаещо интелектуалната собственост в Босна и Херцеговина.
До момента в страната имаме само един закон за индустриалната собственост, който включваше търговските марки, промишлените дизайни, географските означения и патентите за изобретения.
Според направените промени Босна и Херцеговина ще има отделни закони за различните обекти на интелектуална собственост с цел по-лесното им хармонизиране със законодателството на Европейския съюз.

English version

Marques Class 46 reported for changes in legislation concerning intellectual property in Bosnia and Herzegovina.
So far in the country have only one law on industrial property, which included trademarks, industrial designs, geographical indications and patents.
According to the changes Bosnia and Herzegovina will have separate laws for different objects of intellectual property in order to facilitate their harmonization with EU legislation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s