Съдебните дела относно интелектуална собственост с ръст във Великобритания ( Court cases regarding intellectual property growth in the UK)

Class 99 съобщава информация, че според адвокатската къща EMW Picton Howell има ръст в водените съдебни дела относно интелектуална собственост във Великобритания за 2008 година.
Според статистиката общият ръст е 33% през 2008 година, делата за авторско право и дизайн са се увеличили с 43% за 2007 година и с 66% през 2008.

English version

Class 99 communicate information, according to a lawyer’s house EMW Picton Howell, court cases regarding intellectual property in the UK have increased in 2008.
According to statistics, total growth was 33 percent in 2008, cases of copyright and design have increased by 43% in 2007 and by 66% in 2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s