ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД на Европейските общности ( THE COURT OF FIRST INSTANCE)

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД на Европейските общности излезе с решение по следните дела:

– CureVac/OHMI – Qiagen- дело касаещо регистрация на европейска марка „RNAiFect“ при наличието на по-ранна марка „RNActive“ – решението може да откриете тук;

– BCS/OHMI – Deere- дело касаещо обявяване на недействителност на регистрирана марка на Общността- решението може да откриете тук.

English version

THE COURT OF FIRST INSTANCE issued a decision in the following cases:

– CureVac / OHMI – Qiagen-case concerning the registration of European brands “RNAiFect” in the presence of an earlier trade mark “RNActive” – the decision can be found here;

– BCS / OHMI – Deere-Case concerning the invalidity of registered Community trade mark, the decision can be found here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s