Промени в Румънското законодателство относно марките и географските означения – Changes in the Romanian legislation on trademarks

Правителството в Румъния одобри на 8 юли 2009 година промени в законодателството относно марките и географските означения.
Промените имат за цел сближаване на европейското и национално законодателство в областта.
Измененията позволяват в Румъния да бъдат регистрирани нови видови марки, като звуковите марки и холограмите.
Най-важната промяна обаче касае регистрационната процедура.
В бъдеще Румънското патентно ведомство ще извършва експертиза на заявени марки само на абсолютни основания.
Заявките за нови марки ще бъдат публикувани в online база данни до седем дни след датата на заявяването.
Всяко заинтересувано лице може да подаде възражение на абсолютни основания и опозиция на относителни основания до два месеца след датата на публикацията на заявката.
Заявките за европейски марки трябва да бъдат препратени на OHIM до две седмици след получаването им в Румънското патентно ведомство.
Така изготвените промени предстой да бъдат обсъдени в Парламента.
сигнал на Class 46 и информация на Petosevic.

English version

Romanian Government approved on July 8, 2009 changes in legislation relating to trade marks and geographical indications.
The changes aim convergence of European and national legislation.
The amendments allow to be registered, new types of marks such as sound marks and holograms.
The most important change, however, concerns the registration procedure.
In the future, Romanian Patent Office will carry out examination of the trade mark applied only to absolute grounds.
Applications for new marks will be published in the online database until seven days after the date of ordering.
Any person may lodge an objection on absolute grounds and opposition on relative grounds to two months after the date of publication of the application.
Applications for European marks should be forwarded to the OHIM to two weeks after receiving them in the Romanian Patent Office.
Thus, changes will be discussed in Parliament.
signal Class 46, information Petosevic.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s