Доклад за пиратството в интернет по света

The Business Software Alliance публикува доклад в който се прави оценка на състоянието на пиратството в интернет пространството по света.

Основните изводи са следните:

– Пиратството бележи спад в половината от изследваните 110 държави през 2008 година;

– Пиратството в света обаче расте. Причина за това е факта, че скоростта на трансфера на данни в страни като Китай и Индия се увеличи значително;

– Загубите от пиратството се увеличават. Те са нараснали с 11% и са достигнали до 53 милиарда долара.

Направеното от The Business Software Alliance изследване засяга редица страни по света разделени по континенти.

В изследването е поместена информация и за България.

Според данните за страната в България пиратството относно софтуера продължава да остава 68% за 2008 година.

Други интересни данни показват, че в Централна и Източна Европа, страните с най-висок ръст на софтуерно пиратство са Грузия с 95%, Армения с 92%, Азербайджан с 90% и Молдова с 90%. Сред страните с най-нисък ръст са Чешката република с 38%, Унгария с 42% и Словакия с 43%. Русия бележи най-голям успех, снижавайки ръста на пиратството с 5 пункта до 68%, като за последните 6 години общият спад е с 19 пункта.

информация на At last … the 1709 Copyright Blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s