Патентите не възпрепятстват технологичният трансфер към развиващите се страни ( Patents do not prevent technology transfer to developing countries)

Един от често дискутираните въпроси относно монополното право, което системата на интелектуалната собственост предоставя е дали патентите възпрепятстват трансфера на технологии към развиващите се страни, които имат голяма нужда от тях.
Наскоро беше оповестено изследване по въпроса осъществено от The Trade Directorates General of the European Commission в сътрудничество с Copenhagen Economics и The IPR Company .
Изследването проучва патентите за така наречената “зелена технология” и достъпът до нея в редица развиващи се държави за периода от 1998 до 2008 години.
Според проучването патентите не са пречка за технологичният трансфер към държави, които тепърва се развиват. Истинските причини такива страни да изпитват затруднения с въвеждането на новите технологии се крият в следното:

– в такива държави разходите за въвеждане на иновации са значително по-високи с оглед на тяхното цялостно технологично изоставане;
– икономическите условия в такива страни са незадоволителни, което представлява бариера за инвестиране в нови технологии;
– пазарите в тези страни обикновено са ограничени, което затруднява възвръщаемостта на инвестициите;
Вариант за развитие и засилване на трансфера на нови технологии за развиващите се страни е в подобряване на тяхната патентна система и законодателства по начин, който да стимулира иновациите и тяхното внедряване.
информация на Green patent Blog.

on English

One of the frequently discussed questions about monopoly law, which the system of intellectual property has been granted is that patents hinder technology transfer to developing countries that have great need of them.
A study was recently published on the subject conducted by The Trade Directorates General of the European Commission in cooperation with Copenhagen Economics and The IPR Company.
The study examines patents for so-called “green technology” and access to it in many developing countries for the period from 1998 to 2008 years.
According to survey patents are not an obstacle to technology transfer to countries that are still evolving. Causes such countries to have difficulties with the introduction of new technologies are hidden in the following:

– In such countries the cost of introducing innovations are significantly higher in view of their overall technological gap;
– Economic conditions in these countries are poor, which is a barrier to investment in new technologies;
– Markets in these countries are usually limited, making it difficult to return on investment;
Option to develop and enhance the transfer of new technologies for developing countries in improving their system and patent law in a way that stimulates innovation and implementation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s