Изчерпване на права върху търговска марка срещу подбран дистрибуционен канал- Испания(Exhaustion of trademark rights against selected distribution )

Въпроса за изчерпване на права върху интелектуалната собственост винаги е бил интересен с оглед на неговото значение за обществено-икономическите отношения.
Наскоро The Community Trade Mark Tribunal of Spain излезе с решение по дело заведено от ищец претендиращ за нарушаване на негови права върху търговска марка.
Ищеца развива дейност свързана с луксозни парфюми, като има развита собствена дистрибуционна мрежа. Той обвинява няколко фирми продаващи неговата продукция по интернет след като са я закупили съвсем законно от неговата дистрибуционна мрежа.
Обвиняемите компании твърдят, че не са в нарушение тъй като правата върху търговските марки са изчерпани веднъж след, като продуктите са били пуснати на пазара със съгласието на собственикът им.
Съдът смята че правата върху търговските марки не са изчерпани, като потвърждава това че продажбата в интернет уврежда репутацията на търговските марки на ищеца. Според съда са представени убедителни доказателства за това, че продажбата по интернет е направена по начин които е в разрез с имиджа на търговските марки, който е налаган продължителен период от време от ищеца.
информация на Class 46.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s