PCT системата за заявяване на патенти през 2008 година – PCT system for filing patents in 2008

СОИС предостави данни за подаването на патентни заявки чрез PCT системата през 2008 година.
Според данните през 2008 година имаме увеличение от 2,4% на подадените заявки за патенти чрез PCT. Това увеличение е по-малко в сравнение с предходни години, когато то е варирало около 9,3%. Подадените заявки за миналата година са около 164 000.
Във времена на световна финансова криза големите компании, чиито бизнес зависи предимно от иновациите, продължават за защитават своята интелектуална собстевност с цел защита на пазарните си позиции.
При намаляване на обема продажби през 2008 и в началото на 2009, адекватната защита на бизнес инвестициите се превръща в изключително важен и необходим елемент в стратегията за оцеляване на пазара. Всяка компания подходила несериозно към този елемент е реално застрашена от бъдещи проблеми в своето функциониране.
При проблеми в икономическата обстановка една от възможностите за отстояване на пазарните позиции и развитие е внедряването на нови технологии, съответно повишена иновативност, целяща запазване на пазарите и задминаване на пряката конкуренция.
СОИС предоставя информация относно патентните заявки чрез PCT през изминалата 2008 година.
По отношение на държавите от които са подадени най-много PCT заявки, класацията е следната:

1.US- 53 521 заявки: спад от 1% за 2008 година;
2.Japan- 28 744 заявки: увеличение от 3,6%;
3.Germany- 18 428 заявки: увеличение от 3,4%.

По отношениие на компании подали най-много заявки, класацията е:

1. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.- 1737 заявки- увеличение от 372 заявки през 2008 година;

2. PANASONIC CORPORATION- 1729 заявки- намаление от 371 заявки за 2008;

3. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.- 1551 заявки- намаление от 490 заявки през 2008 година;

информация на WIPO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s