Намаляване на таксите за регистрация на дизайни за страни членки на OAPI

На 29 септември WIPO оповести новината, че страните членки на Африканската Организация за Интелектуална Собственост (OAPI) ще плащат такси намалени с 90% при искане за регистрация на дизайни по Хагската спогодба.
Целта на това намаление на таксите е да се подпомогнат дизайнерите и фирмите в развиващите се страни да регистрират по-лесно своите дизайни, като по този начин да защитят по-добре инвестиции си.
Това решение влиза в сила от 01.01.2009 година.
информация на WIPO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s