Нови възможности за обмяна на иновации

IP Marketing eNews съобщава за наскоро започналото тясно сътрудничество между американски и европейски организации, което се смята, че ще доведе до засилване на трансконтиненталната обмяна на иновации.
Американската компания RTI обединява усилия с иновационната фирма NineSigma, европейската IT компания Intrasoft и Американо-европейската бизнес организация, създавайки по този начин the US-EU Match network. Консорциума се създава за да даде на американски университети, IT лаборатории и части фирми възможност за връзка с партньори от близо 40 членки на Enterprise Europe Network. Новият консорциум ще подпомага трансфера на иновации, ще създаде база данни с потенциални иновации подходящи за сделки, ще разясява изискванията на различните контрагенти при сключване на трансконтинентални сделки и тн.
Консорциума се счита за важна стъпка към засилване на създаването и внедряването на нови технологии не само в Америка и Европа но и в останалата част от света. Това се подкрепя от факта, че той ще си сътрудниче с Enterprise Europe Network, организация създадена от Европейската комисия, включваща в себе си над 600 организации и фирми от 40 страни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s