IP търг и конференция на Ocean Tomo

На 29 и 30 септември в Чикаго ще се проведе IP търг и конференция организирани от IP фирмата Ocean Tomo. Очакванията са на мероприятието да участват над 500 специалисти по интелектуална собственост и лицензиране от цял свят.
Трите основни въпроса по време на конференцията ще бъдат:
– управление на IP риска;
– покупко-продажба на интелектуална собственост;
– максимизиране на IP стойността.
Повече информация и пълната програма може да иткриете тук.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s