eBay спечели важна победа в белгииският съд

Наскоро съдът в Белгия излезе с важно за eBay решение на дело заведено срещу компанията за нарушаване на права върху търговски марки.
L’Oreal завежда дело за нарушаване на права върху нейни марки от страна на eBay, където се предлагали фалшиви продукти.
Съдът решил че eBay не носят отговорност за предлаганите в аукциона им фалшиви стоки.
Това е втора победа за интернет сайта. Преди време компанията спечели дело заведено в САЩ от Tiffany за нарушение на нейната марка. Съдът се аргументирал, че eBay не нарушават права на интелектуална собственост, тъй като те са само просредник. Реално притежателят на правата трябва да има инициативата да осъществява защитата си, като сигнализира за нарушения, прави превенция и др.
В противовес на горното съдът в Париж в подобно дело излезе с решение против eBay, потвърждавайки обвиненията че компанията е виновна заради посредническата си роля, която улеснява нарушаването на правата на интелектуална собственост.
За съжаление няма еднозначност относно ролята на интернет посредниците при подобни случаи.
Може би отправната точка за решаването на тези казуси е съсредоточаването не само върху нарушаване правата на марки, дизайни и др., но и преценка на това дали се уврежда имиджът, репотацията на една компания и какви дивиденти се постигат от това.
Дори да се приеме, че интернет посредникът не е отговорен за предлаганите продукти с помоща неговите услуги, то той печели от факта, че привлича потребители чрез известни марки стоящи върху фалшивите стоки. По този начин генерира финансови постъпления за себи си.
информация на Los Angeles Times
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s