Нови възможности при терсене в US trademark datebase

Американското ведомстно за патенти и търговски марки въведе някои улеснения при осъществяване на търсене в базата данни на търговските марки.

Новостите касаят възможността при излизане на резултатите от търсенето да излизат накуп и изображенията на марките, които имат такива. Това става чрез бутона “Image list”. До сега това не беше така и за да се види съответното изображение беше необходимо да се влезе в досието на марката, което отнемаше време.
Друга новост е възможността за множествено търсене, като отделните думи се отделят със запетая.
информация на IP Newsflash


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s