Интелектуалната собственост и климатичните промени

Председателят на Бритинският Институт за Интелектуална собственост Ian Harvey написа наскоро интересен доклад относно Intellectual Property Rights: The Catalyst to Deliver Low Carbon Technologies.
Основните моменти от него са:
– Интелектуалната собственост в частност патентите са катализатор, а не ограничител на създаването и развитието на нови технологии спомагащи намаляване на вредните емисии.
– Интелектуалната собственост може да играе важна роля за опазване на околната среда, като насърчава инвестициите за нови технологии, защитавайки ги с монопол и даваща на създателите им възвожтност за възвръщаемост.
– Правителствата на отделните държави трябва да подтикват създаването на нови технологии чрез финансиране на по-рискови и новаторски проекти и тн.
Ian Harvey препоръчва:
-Политиците трябва да подкрепят инициативите за развитие на правата на интелектуална собственост, които от своя страна да подтикват създаването на нови технологии.
– Създаване на антитръстови изключения за компании, които развиват екологични технологии и искащи да създадът патентни пулове с цел да защитят възвръщаемостта на инвестициите си.
-Създаване на работна група към Световната търговска органицазия, която да дебатира въпросите за създаване на еко технологии и съответното съобразяване на правата на интелектуална собственост с тях, така че те да станат катализатор за ускореното им внедряване.
информация на IPKat
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s