Нови моменти в защитата от нелоялно търговско поведение във Великобритания

От 26 май 2008 година във Великобритания се въведе нова регулация по отношение на нелоялните търговски практики, които могат да навредят на крайните потребители.
Това е осъществено чрез нов закон ‘Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008’ (CPRs), който отговаря на изискванията на Директива 2005/25 на ЕС.
Новия закон включва моменти засягащи използването на така наречените сходни марки, които могат да объркат крайните потребители по отношение на произхода на закупуваните от тях стоки и услуги.
Според CPRs търговската практика се счита за нелоялна ако не е професионално осъществена и води до съществено изопачаване на икономическото поведение на средния потребител.
Закона забранява заблуждаващи действия, които представляват маркетиране на продукт по начин водещ до объркване на средния потребител при което той може да стигне или има такава вероятност, до решения които в други ситуации няма да вземе.
Агресивни търговски практики които принуждават и експлоатират потребителите по начин, който да ограничи свободният им избор са също забранени.
В допълнение закона съдържа така наречения “Черен списък” от 31 търговски практики, които винаги са считани за нелоялни. Особеното при тях е че не се изискват каквито и да било доказателства за да се определят като нелоялни.
Една от така наречените черни практики е: промотиране на продукт сходен на подобен продукт на конкретен производител, по начин заблуждаващ потребителя карайки го да вярва, че продукта е същия, като този на производителя, когато в действителност това не е така.
Други практики в този списък са:
– Излагане на марки изградили си доверие или асоциации за определено качество без необходимото разрешение за тази цел;
– Използване без разрешение на промоционални материали от медии, за които съответния търговец е платил, като това използване не създава необходимото разграничаване между различните промотирани продукти.
– Заявяване че определен продукт е бил одобрен от известна личност без това да е истина.
Съдържанието на CPRs може да се открие тук.
Директива 2005/25 може да се открие тук.
информация на Class 46.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s