Нов режим за личната собственост в Австралия

През 2006 година the Australian Attorney-General предлага нова реформа на режима относно опазването на личната собственост в Австралия. В този контекст личната собственост означава всякаква форма на материална или нематериална собственост
( освен земя и сгради) и включва правата на интелектуална собственост. Предложението цели да се създаде единнен режим за регистрация на личната собственост. Тази нужда е обусловена от съществуващите близо 70 закона в Австралия, които управляват личната собственост на гражданите на страната.

На 16 май 2008 година the Australian Attorney-General внася така предложената реформа за публично обсъждане.
Основната същност на тази реформа се заключава в следното:
– да опрости управлението на личната собственост в Австралия, като създаде общ регистър, който да включва всички форми на лична собственост ( включително всички форми на интелектуална собстевност);
– създаване на по сигурна система за защита на личната собственост;
– създаване на по атрактивна база от която да изхождат кредиторите ( банковата система) при управление на кредити.
Австралия се опитва да въведе такава реформа по примера на Канада и САЩ.
информация на IP Finance.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s