Семинар на тема „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”

На 18 април 2008 г., в хотел “Принцес”- София, се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността – практически познания”. Събитието се състоя в рамките на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).
Семинара засегна следните теми:
– регистрация на европейска марка- подаване на заявка и практически ползи от евро марката.
– международна регистрация на марки- основни моменти и особености.
– регистрация на дизайн на Общността- подаване на заявка и практически моменти от процедурата по заявяване.
– същност и особености на базите данни на OHIM и WIPO относно марките и дизайна на Общността.
Лектори на събитието бяха представители на Патентното ведомство на Р. България, а именно: г-жа Венета Шамандура, началник отдел “Международна регистрация”, г-ца Лидия Николова, старши експерт, “Национална регистрация” и г-жа Селин Алексиева, държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”. Модератор на семинара беше г-жа Добринка Добрева, директор на дирекция “Марки и географски означения”.
На събитието присъстваха представители на различни български компании с интерес към управлението на търговските марки и дизайн с оглед членството на България в ЕС. На семинара присъстваха и представители на групата по интелектуална собственост IP 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s