Доклад за търговските марки в Австрия

Патентното ведомство на Австрия публикува носкоро доклад за активността относно търговските марки в страната през 2007 година. През 2007 година са били подадени 8664 заявки за марки, като 7,844 от тях са били подадени от австриици.
Регистрираните марки приблизително запазват броя си от предходната година, като за 2007 са 6469.

Ведомството публикува и класация на марките с най-голяма стойност в Австрия, а именно:

1. Red Bull,
2. Swarovski
3. Raiffeisen

Повече информация може да бъде открита тук.
информация на Class 46.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s