Съд на европейските общности

За всички които имат интерес в областта на интелектуалната собственост настоящия линк http://curia.europa.eu/bg/transitpage.htm би бил от полза. Става дума за сайта на Съда на европейските общности, чиято секция за интелектуална собственост съдържа редица дела, решения и молби в областта на интелектуалната собственост на Европейския съюз.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s