Нова визия на сайта на The UK Institute of Trade Mark Attorneys

Новата визия на Института на представителите по търговски марки във Великобритания (ITMA) е достъпна. Тя позволява по-лесно търсене на представител в Обидиненото кралство, както и за търсене на разнообразна информация относно търговските марки или промишления дизайн.
Информация на Class 46.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s